Studie­­namiddag “Grondwater in de bouw”

– 13 februari 2023 –

Strengere regelgeving, opeenvolgende droge zomers en lage grondwaterstanden hebben de ondergrondse wereld van bemalingen bij bouwwerkzaamheden sterk gewijzigd. Tijdens de studienamiddag “Grondwater in de bouw” willen Embuild Vlaanderen en Buildwise je informeren over de laatste evoluties in deze boeiende sector: Welke wijzigingen wil de Vlaamse overheid in de regelgeving doorvoeren met de grondwatertrein? Welke milieukwaliteitsnormen gelden voor bemalingswater? Wat zijn de leerlessen uit het project Herbronnen van Aquafin en VUB? En welke aandachtpunten zijn er bij beschoeiingen van bouwputten? Op deze en nog andere vragen krijg je een antwoord op maandag 13 februari 2023.


Programma

13h00 – Onthaal

13h30 – Deel 1

  • Introductie tot de studienamiddag, door Marc Dillen van Embuild Vlaanderen
  • Coock-project “Grondwaterbeheersing bij bouwprojecten”: stand van zaken, door Nicolas Denies en Noël Huybrechts van Buildwise
  • Ontwerp van grondwatertrein, door Ilse Van Eylen en Ywan De Jonghe van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)
  • Leren uit good practices: Beschoeiingen van bouwputten, door Bart Cloet van Votquenne Foundations

15h15 – Pauze

15h30  – Deel 2

  • Herbronnen, uitdagingen en oplossingen voor circulaire bronbemaling, door Marijke Huysmans van VUB en Birgit De Bock van Aquafin
  • Bemalingen: een cascade aan randvooorwaarden inzake waterkwaliteit, door Erna Goossens van BOVA Enviro+

17h      Aansluitende drink

Doelpubliek

Aannemers voor woningbouw en infrastructuurwerken, boorbedrijven, funderingsbedrijven, opdrachtgevers, architecten, studiebureaus en lokale besturen

Locatie

Online of fysiek (The House of Belgian Builders – HUBB, Kunstlaan 20, 1000 Brussel)

Deelnameprijs

Gratis, na inschrijving

– INSCHRIJVEN –

                                                 

Met de steun van: