Blue deal oproep – financiële steun om water te besparen

– 11 mei 2022 – 

Subsidies & financiering  -Blue deal waterbesparende investeringen

Met deze oproep wil de Vlaamse overheid ondernemingen steunen die investeren in waterbesparing en droogtebestrijding.

Wat? “De Blue deal waterbesparende investeringen” is een maatregel voor investeringen in waterbesparing, droogtebestrijding en het herstel van het grondwaterpeil.

Voor wie? Alle kmo’s met vestiging in het Vlaams Gewest die een in aanmerking komende hoofdactiviteit uitvoeren.

Waarvoor? Waterbemaling…

Hoeveel steun? Kleine ondernemingen kunnen rekenen op 20% steun, middelgrote op 10%. Er dient mimimaal € 10.000 geïnvesteerd te worden en het maximale steunbedrag is € 500.000.

Voor de oproep ‘blue deal – waterbesparende investeringen’ komt de bemaling zelf sowieso niet in aanmerking, maar investeringen om waterbemalingen duidelijk duurzamer te maken kunnen in sommige gevallen in aanmerking komen. Het gaat hierbij om:

 • Investeringen in peilgestuurde apparatuur om een peilgestuurde bemaling mogelijk te maken;
 • Investeringen met als doel om bemalingswater op een kwalitatieve manier te laten infiltreren in nabijgelegen infiltratievoorzieningen (vijvers, beken, … ) of nuttig te gebruiken voor nabijgelegen toepassingen (bijv. besproeiing).

Merk op dat in de begroting van de steunaanvraag de investering in componenten dient opgesplitst te worden. Enkel de componenten die rechtstreeks overeenstemmen met bovenstaande waterbesparende functies kunnen bij een positieve evaluatie in aanmerking komen.

De ‘blue deal – waterbesparende investeringen’ werkt met een call-systeem, dit betekent dat elk steundossier geëvalueerd wordt volgens een aantal criteria (bijv. duurzaamheid van de investering, kostenefficiëntie van de investering m.b.t. waterbesparing, enz.). Meer informatie over onze oproep, de voorwaarden en de aanvraagprocedure kan je vinden via de BDEW-pagina op de vlaio website, zie https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/blue-deal-waterbesparende-investeringen.

Een niet-exhaustieve lijst van criteria om voor steun in aanmerking te kunnen komen zijn bijvoorbeeld:

 • Om het stimulerend karakter van de subsidie te garanderen, mag de onderneming nog niet gestart zijn met investeren. Hierbij geldt dat de datum van de eerste factuur of de datum van de ondertekening van een leasecontract niet vroeger mag vallen dan de eerste dag van de maand die volgt op het indienen van de steunaanvraag (bijv.: wie indient op 3 juli, mag ten vroegste beginnen met het project vanaf augustus).
 • De aanvaarde projectkosten bedragen minimum 10.000 euro
 • De investeringen staan niet op de lijst van technologieën van Ecologiepremie+ (zie https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/ecologiepremie/voorwaarden)
 • Het gaat om een kleine of middelgrote onderneming (grote ondernemingen komen niet in aanmerking);
 • De hoofdactiviteit van de onderneming staat op de lijst met aanvaarde NACE-codes (zie https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/blue-deal-waterbesparende-investeringen/welke-ondernemingen-en-welke)
 • De onderneming heeft een aanvaarde rechtsvorm
 • De vestiging waar het investeringsproject plaatsvindt ligt in het Vlaams gewest
 • De onderneming is niet in moeilijkheden (geen OIM).
 • Studiekosten, installatiekosten, civiele werken en investeringen die ook een andere functie kunnen hebben dan waterbesparing komen niet in aanmerking.
 • De beslissing van de steundossiers wordt verwacht in november ’22.

Indien het project positief geëvalueerd wordt, bedraagt het steunbedrag voor een kleine onderneming 20% van de in aanmerking komende investeringen en voor een middelgrote onderneming 10%. Het maximum steunbedrag bedraagt 500.000 euro.