Kijk naar Z-Water op Kanaal Z! Met als centrale thema het belang van bronbemaling en best practices van bouw- en boorbedrijven.