– 23.03.2023 –

Onderzoek naar toepassingsmogelijkheden van GPS-TRACKING op boortoestellen voor handhaving en rapportering van boringen en grondwaterwinningen uitgevoerd door erkende boorbedrijven.

AGIVA International BV heeft de studie “Onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden van gps-tracking op boortoestellen voor de handhaving op en rapportering van boringen en grondwaterwinningen uitgevoerd door erkende boorbedrijven” op 30 november 2022 afgerond. De studie werd op 10 februari 2023 door AGIVA worden toegelicht.

De Vlaamse overheid wenst in te zetten op het toepassen van nieuwe technieken om het toezicht op (illegale)boringen (al dan niet voor grondwaterwinning) te versterken. De Vlaamse overheid kiest er daarom voor om een gps-volgsysteem verplicht te voorzien op geselecteerd materieel waarmee een erkend boorbedrijf werkzaamheden uitvoert. Deze studie bevat een analyse van leerervaringen van gps-opvolging voor andere toepassingen, een marktonderzoek, een analyse van beschikbare systemen en de resultaten van testen met verschillende gps-volgsystemen. De elementen voor een code van goede praktijk worden opgelijst.

Meer info?

Download het volledige rapport