Ecologisch bemalen beschermt grondwatertafel

– 30 juni 2022 –

Lees het interview van Prof. Marijke Huysmans in AQUA, het magazine van Aquafin, over opgepompte hoeveelheden bemalingswater en duurzaam omgaan met bemalingswater.

Zie ook Dossier Droogteproblematiek