Grond­water­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­beheersing bij bouw­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­projecten

Werf Gent-Dampoort – Kijk naar de film van het werfbezoek

Download de nieuwe casefiche – Werf Gent Dampoort – Onderwaterbetonvloeren

Studienamiddag “Grondwater in de bouw” – maandag 13 februari 2023 – download de presentaties

Nieuwsbrief van december 2022

Download de nieuwe infofiche “Tijdelijke bemalingen met verticale filters”

Download de nieuwe infofiche “Horizontale waterremmende lagen door middel van waterglasinjectie”

Met meer dan 100 online deelnemers was de BGGG-Webinar “Horizontale waterremmende schermen d.m.v. jetgroutvloeren” een echt succes: download de presentatie van de BGGG-Webinar

Kijk naar Z-Water op Kanaal Z! Met als centrale thema het belang van bronbemaling en best practices van bouw- en boorbedrijven.

Buildwise en Embuild-Vlaanderen slaan de handen in elkaar om in het kader van het nieuwe coock project “Grondwaterbeheersing bij bouwprojecten”, gesubsidieerd door VLAIO, kennis en innovatie m.b.t. technieken die toelaten de onttrekking van grondwater bij bouwprojecten te minimaliseren/optimaliseren, zo ruim mogelijk te verspreiden naar alle bouwprofessionals. Door implementatie van deze technieken wordt er op korte termijn gestreefd naar een significante daling van het geloosde volume grondwater in de riolering.

De droogteproblematiek is de voorbije jaren heel actueel geworden in België. Enerzijds omdat we door onze bevolkingsdichtheid een groot waterverbruik hebben t.o.v. de beschikbare waterhoeveelheid. Anderzijds omdat we door de hoge verhardingsgraad neerslag versneld afvoeren en er in het verleden te weinig ingezet is op lokale infiltratie. Deze problematiek vertaalt zich onder meer in een daling van de grondwaterstanden. Grondwateronttrekking in het kader van bouwprojecten door bemalingen, heeft hier ook een niet te verwaarlozen aandeel in. Maar er bestaan echter concrete oplossingen om dit aandeel te verminderen.

In het kader van een recente project van Vlaanderen CIRCULAIR wordt een cijfer genoemd van ca. 60 miljoen m³ opgepompt water per jaar in het kader van bemalingsprojecten en dit alleen al voor Vlaanderen (bron: HERBRONNEN-project). Dit cijfer is gebaseerd op de aanvragen die bouwbedrijven in 2020 hebben gedaan om water in Vlaanderen te mogen oppompen.

Bemalingen op bouwwerven zijn thans noodzakelijk voor een grote range aan ondergrondse bouwwerkzaamheden: van de bouw van ondergrondse parkings, kelders, liftputten tot de plaatsing van zwembaden en hemelwaterputten, … alsook voor de aanleg van wegen, tunnels, rioleringen, leidingen en waterbouwwerken.

Momenteel wordt een groot deel van het opgepompte grondwater geloosd in de riolering wat negatief voor het milieu is en wat problematisch is gezien de verstrenging van de gewestelijke regelgevingen waarbij een striktere toepassing van de bemalingscascade gevraagd wordt met 1. beperken van opgepompte debieten via peilgestuurde bemalingen, retourneren en infiltreren, 2. gebruiken van bemalingswater, 3. lozen op oppervlaktewater en dan pas 4. lozen op de riolering.

Er zijn wel bouwtechnieken en innovatieve methodes beschikbaar die toelaten om de onttrekking van grondwater en de effecten op de omgeving te beheersen:

  1. optimaliseren/minimaliseren van het opgepompte grondwaterdebiet,
  2. heraanvullen van de grondwaterstand door middel van retourneer- en infiltratietechnieken,
  3. faciliteren van het gebruik van niet geretourneerd/geïnfiltreerd grondwater.

Aanspreekpunt voor alle ondernemers in Vlaanderen, ondersteunt innovatie en ondernemerschap.

Buildwise, voorheen WTCB, legt nu nog meer nadruk op innovatie, samenwerking en een geïntegreerde aanpak tussen de verschillende disciplines van het bouwberoep.

Beroepsorganisatie voor de bouwsector in Vlaanderen

Nieuws­berichten

BGGG-webinar Jet grouting afdichtingslaag

Webinar "Horizontale waterremmende schermen d.m.v. jetgroutvloeren" - 28 november 2022 - Met meer dan 100 online deelnemers was de BGGG-Webinar “Horizontale waterremmende schermen d.m.v. jetgroutvloeren" [...]

Vlaremtrein 2019

Vlarem­­trein 2019 - 27/06/2022 - Infosessie Vlaremtrein 2019  Op dinsdag 13 september 2022 organiseert departement Omgeving van 10h00 tot 11h30 een online infosessie over de [...]

Infiltratietechnieken

Infiltratie­­­­­­­technieken - 6 oktober 2022 -  Er wordt ingeschat dat 90 % van het opgepompte grondwater bij bouwprojecten geloosd wordt in de riolering. Gezien de [...]

Bemalingen en werfwater

Bemalingen­­ en­­ werf­water - 9 juni 2022 - Het gebruik van niet geretourneerd/geïnfiltreerd grondwater in het kader van land- en tuinbouw, bevloeien van parken [...]

Droogteproblematiek

Droogte­­­problematiek - 10 mei 2022 -  Nieuws Dossier Droogte | VRT NWS: nieuws VCB-enquête - Impact droogte op werven met bemalingen door VCB, 25 augustus [...]