Bemalingen

Grondwaterbemalingen in bouwproject – lees het nieuwe artikel in het WTCB-contact van oktober!

Infofiche “Tijdelijke bemalingen met dieptebronnen” 

Infofiche “Tijdelijke bemalingen met verticale filters”

Richtlijnen bemalingen ter bescherming van het milieu – VMM 2021

Richtlijnen Bemalingen – BGGG 2009

Bemalingen | DOV (vlaanderen.be)

Ie-net presentaties van studienamiddag “Laat je niet in de (be)maling nemen” van 25 juni 2019 over de richtlijnen bemalingen

Code van goede praktijk voor installatie, onderhoud en controle van meetinrichtingen voor opgepompt grondwater – VITO 2019

In deze Code van Goede Praktijk worden een aantal periodieke controles en voorschriften voor de installatie en het onderhoud van het meetsysteem opgelegd, zodat de bepaling van het debiet als voldoende betrouwbaar kan beschouwd worden.

Compendium voor monsterneming en analyse in uitvoering van het Materialendecreet en het Bodemdecreet (CMA) – VITO  

Het grondwateronderzoek is een buitengewoon belangrijk element binnen het bodemonderzoek. Dit onderzoek zal toelaten om na te gaan of een aanwezige bodemverontreiniging zich bevindt tot in de verzadigde zone en daar verspreidt. Om een dergelijk onderzoek te kunnen uitvoeren is staalname van grondwater nodig. Dit moet gebeuren uit putten waarin zich grondwater bevindt of op plaatsen waar er grondwater aan de oppervlakte komt (bronnen). Het gebruik van peilbuizen heeft het mogelijk gemaakt om op willekeurig gekozen locaties grondwateronderzoek uit te voeren.

Compendium voor de monsterneming, meting en analyse van water (WAC) – VITO

In functie van lozing of retourbemaling kan het noodzakelijk zijn de kwaliteit van het grondwater te meten. De kwaliteit van het grondwater in functie van lozing kan onderzocht worden via een monstername en analyse van het grondwater via een peilbuis. De staalname van grondwater dient te gebeuren conform de vastgelegde compendiummethodes. Voor de staalname van water is het zogenaamde Water Analyse Compendium (WAC) opgesteld.

Referentieboeken