Bemalingen

Buildwise-infofiches

Grondwaterbemalingen in bouwproject – lees het artikel in het Buildwise Magazine!

Infofiche “Tijdelijke bemalingen met dieptebronnen” 

Infofiche “Tijdelijke bemalingen met verticale filters”

Infofiche “Tijdelijke bemalingen met horizontale drains

Infofiche “Tijdelijke open bemaling

Infofiche “Minimale monitoring voor grondwaterverlagingen bij bouwwerkzaamheden

VMM en BGGG-Richtlijnen 

Richtlijnen bemalingen ter bescherming van het milieu – VMM 2021

Richtlijnen Bemalingen – BGGG 2009

DOV

Bemalingen | DOV (vlaanderen.be)

Debietmeter

Code van goede praktijk voor installatie, onderhoud en controle van meetinrichtingen voor opgepompt grondwater – VITO 2019

In deze Code van Goede Praktijk worden een aantal periodieke controles en voorschriften voor de installatie en het onderhoud van het meetsysteem opgelegd, zodat de bepaling van het debiet als voldoende betrouwbaar kan beschouwd worden.

Staalname en analyse van het bemalingswater

Voor staalname en analyse van grondwater bij bemalingen dient een onderscheid gemaakt te worden afhankelijk van het doel. VITO wordt momenteel gewerkt aan een specifieke procedure voor de monstername van bemalingswater. Deze procedure beschrijft de monstername van bemalingswater van werkende bemalingsinstallaties tijdens het bemalen, alsook van bemalingsinstallaties die nog opgestart moeten worden, ten behoeve van (fysico-)chemische analyses in het laboratorium. Om de kwaliteit van het bemalingswater na te gaan, moet het bemonsterd, voorbehandeld en geanalyseerd worden met de technieken van afvalwater en conform het Compendium voor de monsterneming, meting en analyse van water (WAC). Analyseresultaten die niet via de technieken voor afvalwater conform het WAC werden bemonsterd en geanalyseerd, zijn bijgevolg niet bruikbaar om de kwaliteit van het bemalingswater te bepalen.

Erkende laboratoria | EMIS (vito.be)

Ie-net

Presentaties van studienamiddag “Laat je niet in de (be)maling nemen” van 25 juni 2019 over de richtlijnen bemalingen

Referentieboeken