– 23.01.2024 –

De BBT-studie ‘Beste Beschikbare Technieken voor de zuivering van met PFAS belast bedrijfsafvalwater en bemalingswater’ is afgerond. Het eindrapport is publiek beschikbaar op de EMIS-website van VITO.

In dit eindrapport werd ten opzichte van de finale draft de link met de grondwatertrein verder verduidelijkt. Daarnaast werden de finale opmerkingen vanwege Denuo, Embuild Vlaanderen, Essenscia, Fedustria, Voka en TWZ opgenomen in “Bijlage 2 – Finale opmerkingen” met een respons van VITO.