Bemalingen­­ en­­ werf­water

– 9 juni 2022 –
Het gebruik van niet geretourneerd/geïnfiltreerd grondwater in het kader van land- en tuinbouw, bevloeien van parken en groenvoorzieningen is een interessant spoor.

Er bestaan al netwerken voor het gebruik van bemalingswater:

Vooraleer huishoudelijke toepassingen te overwegen, is het van belang om een goed inzicht te hebben in de milieu-hygiënische waterkwaliteit.

Een eerste oriënterend onderzoek heeft alvast aangetoond dat het gebruik van dit type water voor het aanvullen van regenwaterputten niet aan te bevelen is.

In het kader van het Coock project Grondwaterbeheersing tot de doelstellingen behoort om specifiek te kijken naar de hergebruiksmogelijkheden in functie van de kwaliteit van het opgepompte water.