Verticale scherm­wanden

Er zijn verschillende mogelijkheden om verticale waterremmende wanden uit te voeren. De meest gebruikte methoden zijn de secanspalenwanden, de soilmix-wanden, de jet grout-wanden, de damwanden en de diepwanden… Deze uitvoeringstechnieken zijn in een reeks WTCB-infofiches beschreven:

WTCB-infofiche 56.3 – secanspalenwanden

WTCB – infofiche 56.5 – soilmix-wanden (opgebouwd uit kolommen)

WTCB-infofiche 56.6 – soilmix-wanden (opgebouwd uit panelen)

WTCB-infofiche 70.1 – stalen damwanden

WTCB – infofiche 70.2 – diepwanden

In de afgelopen jaren is de soilmix-wand ‘booming’ in Vlaanderen. Het SBRCURnet-WTCB handboek Soilmix-wanden biedt een uitstekende weergave van de huidige kennis op het gebied van de soilmix-techniek voor het realiseren van grondkerende, waterkerende en waterremmende wanden. De publicatie bevat enerzijds een praktisch deel dat richtlijnen en randvoorwaarden bevat voor de toepassing, de uitvoering, het ontwerp en de kwaliteitscontrole van soilmix-wanden in BelgiĆ« en Nederland (deel 1) en anderzijds een deel waarin een samenvatting van de internationale state-of-the art is opgenomen (deel 2).

Voor de jet grouting-wanden bestaat er het BGGG-boek “Jet grouting: State of the Art” van Jan Maertens, Peter De Vleeschauwer en Onnon Langhorst.

Normalisatie met betrekking tot deze verticale schermwanden kan teruggevonden worden op de website van de Normen-Antenne Geotechniek.