Verticale scherm­­­­­wanden

Er zijn verschillende mogelijkheden om verticale waterremmende wanden uit te voeren. De meest gebruikte methoden zijn de secanspalenwanden, de soilmix-wanden, de jet grout-wanden, de damwanden en de diepwanden… Deze uitvoeringstechnieken zijn in een reeks Buildwise-infofiches beschreven:

Buildwise – infofiche 56.3 – secanspalenwanden

Buildwise – infofiche 56.5 – soilmix-wanden (opgebouwd uit kolommen)

Buildwise – infofiche 56.6 – soilmix-wanden (opgebouwd uit panelen)

Buildwise – infofiche 70.1 – stalen damwanden

Buildwise – infofiche 70.2 – diepwanden

In de afgelopen jaren is de soilmix-wand ‘booming’ in Vlaanderen. Het Buildwise-SBRCURnet handboek Soilmix-wanden biedt een uitstekende weergave van de huidige kennis op het gebied van de soilmix-techniek voor het realiseren van grondkerende, waterkerende en waterremmende wanden. De publicatie bevat enerzijds een praktisch deel dat richtlijnen en randvoorwaarden bevat voor de toepassing, de uitvoering, het ontwerp en de kwaliteitscontrole van soilmix-wanden in België en Nederland (deel 1) en anderzijds een deel waarin een samenvatting van de internationale state-of-the art is opgenomen (deel 2).

Voor de jet grouting-wanden bestaat er het BGGG-boek “Jet grouting: State of the Art” van Jan Maertens, Peter De Vleeschauwer en Onnon Langhorst.

Sinds het uitkomen van de eerste versie van het CUR-handboek diepwanden in 2010 is er een groot aantal diepwandprojecten gerealiseerd in België en in Nederland. Daarnaast zijn er proefprojecten geweest en is er veel onderzoek uitgevoerd aan onder meer de TU Delft. Ook zijn er in EFFC/DFI verband nieuwe publicaties uitgebracht betreffende zowel steunvloeistof als betonspecie voor Diepwanden. De nieuwe inzichten die al deze ontwikkelingen met zich meebrengen hebben geleid tot de wens een update van het handboek uit te brengen. Het resultaat is het thans voorliggende, herziene handboek, dat een gezamenlijk initiatief is van CROW en Buildwise.

Normalisatie met betrekking tot deze verticale schermwanden kan teruggevonden worden op de website van de Normen-Antenne Geotechniek.