Hydraulische isolatie van de bouwput

Met de hydraulische isolatie van de bouwput  zal de toestroom van grondwater uit de omgeving buiten de bouwput sterk beperkt worden. Dit kan door middel van het aanbrengen van verticale schermwanden rond de omtrek van de bouwput en deze door te trekken tot in een natuurlijke ondoorlatende laag (bv. kleilaag), die dan dienstdoet als een horizontaal waterremmend scherm of tot een artificieel horizontaal waterremmend scherm.

Conceptdetails en uitvoeringsaspecten van bouwputten zijn in het HANDBOEK Beschoeiingen van de BGGG gegeven.