Studienamiddag “Grondwater in de bouw” van 19 maart 2024

Op dinsdag 19 maart 2024 organiseerden Embuild Vlaanderen en Buildwise een nieuwe studienamiddag “Grondwater in de bouw” met toelichtingen over de kwaliteit van bemalingswater voor hergebruik, de staalname van bemalingswater en de recent gepubliceerde BBT PFAS en bemalingswater.

Er werd dieper ingegaan op het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen van 2/10/2022 over het onderzoek naar de effecten van bemalingen bij de initiële vergunningsaanvraag van een bouwproject.

Daarnaast was er ruimte voor een boeiend panelgesprek met verschillende spelers in het bouwproces over de vele uitdagingen rond bemalingen.

Programma

Doelpubliek

Aannemers voor woningbouw en infrastructuurwerken, boorbedrijven, funderingsbedrijven, opdrachtgevers, architecten, studiebureaus en lokale besturen

Locatie

Online of fysiek (The House of Belgian Builders (HUBB), Kunstlaan 20, 1000 Brussel)